A12 Alta

A12

Prosjektet er beliggende i Alta sentrum og har en kombinasjon av kontorarealer, forretningslokaler samt leiligheter på toppen.

Bygget huser bl.a. NRK Finnmark, Reinadministrasjonen Rambøllog Sparebank1 Nord-Norge.

Prosjektet er oppført som passivhus og bygget med støttefra Enova. Bygget fremstår svevende medglassfelt i 1. etasje mellom en mørkgrå sokkel og en mer massiv 2. og 3. etasjei tegl kombinert med kledning av tre. Toppetasje er inntrukket, det er med på åskape plass for store takterrasser mot sør og skjermer dessuten boligene motstøy fra veien.

Kategorier

Arkitektur, Energi

Tidslinje

2010 -2015

Hvor

Alta, Norge

Størrelse

7 300 m2

Oppdragsgiver

Tecto Utbygging

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:
Ivan Brodey

Se lignende prosjekter