Om oss

Arbeidsplassen vår i Nord-Norge gir oss spennende utfordringer i form av vær og klima. Vi synes det er artig og inspirerende å jobbe med nordnorske forhold – det gjør oss bedre forberedt på klimaendringer. Vi fokuserer på energieffektive løsninger, og hjelper kundene våre å nå sine bærekraftsmål.

Vi er Finnmarks største arkitektkontor, med ferdigheter innen arkitektur, interiør, landskapsarkitektur og arealplanlegging. Vi har en mangfoldig stab som møter nye prosjekter med høy kompetanse, lekenhet og entusiasme.

Se ansatte
Foto: Arvu
Verte er en norsk variant av det samiske ordet verdde [ve:rdte] som beskriver samarbeidet mellom fastboende og nomadiske reindriftssamer. Dette samarbeidet var basert på gjensidig tillit, verdiskapning og respekt. Vi tar disse kvalitetene inn i alt vi gjør, både i møte med kunder og internt i bedriften. 

Verte er en Miljøfyrtårn- bedrift som designer for fremtiden, noe som innebærer at klima, miljø og energieffektivitet står høyt på listen av det vi tar hensyn til når vi designer. Det handler om å etterlate minst mulig klimaavtrykk og samtidig designe noe som varer og som innebærer minst mulig resurser til vedlikehold i årene fremover. 
Se Vertes resultater og statistikk for 2022 https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/150058

Det å designe for Nord-Norge krever en helt spesiell kompetanse og forståelse for kontrastene mellom årstidene, men også mellom kyst og vidde. Dette er en av våre ekspertise-områder. Vi vet hvordan vi skal designe for at byggene skal stå i vær og vind, i snøstorm, midnattssol og -40°C. I tillegg må en tenke på hvordan områdene og byggene blir brukt av de sol-sultne og vinterglade folkene i nord.
Foto: Arvu

Verdier

Arbeidsmetode

Vi utvikler prosjekter i nært samarbeid med oppdragsgiver gjennom hele prosessen. Idéene og konseptene blir født av kreativitet og entusiasme, men også av kompetansebaserte analyser og oppdragsgivers behov. Vi sørger for tydelige rammer og ambisjoner for prosjektet og trygghet for oppdragsgiver.

Tverrfaglighet

Vi mener at for å oppnå det beste resultatet er det viktig å få flere blikk inn. I bedriften har vi både sivilarkitekter, interiør, landskapsarkitekter og arealplanleggere. På prosjekter setter vi sammen team med ulike fagbakgrunner og tar inn ekstern ekspertise når det trengs. I tillegg er kunden en naturlig del av teamet i våre prosesser. På denne måten kan vi bygge på hverandres styrker og ulike perspektiver.

Gjennomføringsevne

Vi har ambisjoner om alltid å ligge i forkant innen teknologiske endringer og sørger for at vi har ansatte som er oppdaterte innen sine fagfelt. Det erviktig for oss å involvere kunden i arbeidet. Vi ser på det hele som en prosess der vi ønsker å være mest mulig tilgjengelige som rådgivere fra start til slutt.

Verdier

Våre verdier gir prosjektene kraft og energi. Alle på kontoret har aktivt vært med å definere verdiene for Verte:

Glød: Entusiasme, engasjement, humør og et glimt i øyet
Lekende: Vitebegjærlig, åpen, løsningsorientert og kreativ
Mangfold: Tverrfaglig, kompetent, internasjonal og helhetlig
Nærvær: Lokal, inkluderende, tillitsfull og dynamisk