Alta Aktivitetspark

Alta Aktivitetspark

Bydelen Alta gamle sentrum ble etablert som et nytt sentrumsområde under gjenreisningen etter 2.verdenskrig, og ligger mellom de to opprinnelige bydelene Bossekop og Elvebakken.

Bydelen benevnes ofte som skolebyen og her ligger to ungdomsskoler, videregående skole, barneavlastning, spesialpedagogisk enhet, idrettshall, kulturskole, samt et godt etablert boligområde. Her ligger også Ungdommens Hus som engasjerer ungdom på fritiden med teater, mekkeverksted, musikkstudio, fritidsklubb etc. Universitetet og Vitensenteret ligger i forbindelsen mot nye sentrum.

God stedsutvikling er levende sentrum med mennesker i fokus. I dette prosjektet har barn og unge vært i fokus, men det er også vektlagt at området skal kunne brukes av alle aldersgrupper gjennom hele uken og til alle sesonger. Viktige momenter i arbeidet har vært å skape gode møteplasser, universell utforming av utemiljø, tilrettelegge for god fysiskaktivitet, trygghet og sikkerhet, tilrettelegging for sykkel og gange, attraktive grøntarealer og uteområder for lek og friluftsliv. Når funksjonene var avklart, var vår oppgave å formgi og beskrive hvordan de fysiske omgivelsene i samsvar med det som ønskes opparbeidet, og bistå i arbeidet med gjennomføringen.

Kategorier

Landskap

Tidslinje

Forprosjekt 2020

Hvor

Alta, Norge

Størrelse

30 000 m2

Oppdragsgiver

Alta Kommune

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:
Taktile Studio

Se lignende prosjekter