Alta sentrum

Alta sentrum

Den overordnete visjonen for prosjektet var uttalt fra oppdragsgiver Alta kommune: å definere og underbygge en identitet for Alta nye sentrum.

Prosjektarbeidet varinngå i en omfattende prosess hvor næringsliv, lokale politikere og frivilligeorganisasjoner ble utfordret til å delta i utformingen av visjoner for det nyesentrumsområdet. Gågaten ble utformet som et bilde på selve elvestrengen medsmå ”kulper” og ”fiskeplasser” knyttet opp mot denne. Treplantingen avnordnorsk bjørk ble plantet fritt innenfor en fast bredde av gågata, slik attrærne illuderer naturlig vegetasjon. Gjennom prosjektet ble det tegnet ogprodusert spesialdesignet møblering; rekkverk, lysmaster og sittebenker. Vedformgivning av sittebenkene ble det tatt utgangspunkt i formen til elvebåtene –og benkene er plassert på skrå som om de er elvebåter som er dratt opp på elvebredden.

Kategorier

Landskap

Tidslinje

Ferdigstillt 2002

Hvor

Alta, Norge

Størrelse

3 600 m2

Oppdragsgiver

Alta kommune

Samarbeidspartner

Paulsen RI AS
No items found.
Foto:
Ivan Brodey og Heidi Bjøru

Se lignende prosjekter