Alta videregående skole

Alta videregående skole

Hovedintensjonen med prosjektet er å oppgradere Alta VGS slik at skolen tilfredsstiller dagens og framtidige behov for undervisningsarealer.

Landskap

Innledningsvis ble elevene invitert til et verksted. Her laget de og presenterte skisser med aktivitetene de ønsket seg. Med dette som utgangspunkt, utviklet vi et konsept som ble godkjent av Alta kommune.

Elevene var samlet til en evaluering i ettertid, og tilbakemelding fra både elever og lærere var entydig positive; elevene var mye mer ute og flere var mer aktive enn tidligere. Skolemiljøet og samhandling mellom elevene var også blitt bedre. Vi bidro under medvirkningsprosessen, samt utviklet programmet med en felles aktivitets- og læringsarena.

Konsept består av to hoveddeler: Et aktivitetsområde og ett sosialt samlingssted. Aktivitetsområdet består av en multiarena med muligheter for å spille fotball, håndball, sandvolley og ulike ferdighetsøvelser. Samlingsstedet tilbyr sittebenker i ulike former, hengekøyer, bordtennis og en scene med wi-fi-tilknytning. Uteområdet fungerer som et nærmiljøanlegg på kveldstid og i helgene, og er populære til mange ulike arrangementer og aktiviteter.

Kategorier

Arkitektur, Landskap

Tidslinje

2013 – 2019

Hvor

Alta, Norge

Størrelse

Arkitektur 9 000 m2 Landskap 16 000 m2

Oppdragsgiver

Finnmark Fylkeskommune

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:
Ivan Brodey

Se lignende prosjekter