Campusplan UiT Alta

Campusplan UiT Alta

Ledelsen ved UiT Norges arktiske universitetet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en campusutviklingsplan for UiT Alta. Vår oppgave har omfattet å utarbeide en temarapport for uteområder, mobilitet og stedsutvikling.  Målet med campusplanen er å sikre en helhetlig og langsiktig plan for effektiv og god bruk og utvikling av bygg,eiendom og infrastruktur, som støtter institusjonens faglige og strategiske målsettinger.  Det har vært gjennomført gåtur og møter med arbeidsgruppen for å kartlegge dagens bruk, få innspill til problemområder og forslag til forbedringer. Det er i tillegg faglige tema som strekker seg fra tilknytning til sentrum, bebyggelsesstruktur, landskapsrom, vegfinning, aktivitetsområder, inngangssoner, siktlinjer, grønnstruktur, biologiskmangfold, klima, grunnforhold, samt forhold til gjeldende arealplaner.  Temarapporten beskriver eksisterendesituasjon, behov og utviklingstrekk for campus UiT Alta.

Kategorier

Landskap

Tidslinje

2020

Hvor

Alta, Troms og Finnmark

Størrelse

30 000 m2

Oppdragsgiver

Statsbygg

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:

Se lignende prosjekter