Kvalsund barne- og ungdomsskole

Kvalsund barne- og ungdomsskole

Ny barne-og ungdomsskole med svømmehall for opptil 110 elever. Nybygget har delvis blittsammenbygd med eksisterende fasiliteter. Skolegården er en del av landskap ogklima i tilknytning til Kvalsundelva.

Skolen er på 2 etasjer, plusskjeller for teknisk rom. 1 etasje består av klasserom og tilhørendeundervisningsrom for elever, mens lærere og ansatte har fått plass i 2etasje. Verte overtok forprosjektet, og bistod med prosjekteringen avskolebygget. Vi er særlig stolte av tre-fasaden bygget av loddrette trebord iulike bredder og tykkelser, som gir et spennende og levende utrykk etter hvertsom solen flytter seg i løpet av dagen. 

Klimaskjermede utearealer haddehøy prioritering, og både bevarte og beplantede trær og busker skjermer mot densørlige vinden fra elva. Lekesonene er plassert i de mest solrike sonene. Utformingenbidrar til et trygt og lekende uteareal for elevene gjennom alle årstider iNord-Norge. Aktiviteter og utstyr er tilpasset alle aldre, interesser ogsesonger.

Kategorier

Arkitektur, Landskap

Tidslinje

2020 - 2022

Hvor

Kvalsund, Troms og Finnmark

Størrelse

uteareal 7 800 m2, bygg 2 850 m2

Oppdragsgiver

Kvalsund Kommune

Samarbeidspartner

Harald Nilsen AS
No items found.
Foto:
Árvu/Marie L. Somby

Se lignende prosjekter