Lebesby rådhus

Lebesby rådhus

Prosjektet er et nytt og modernerådhus som i tillegg til administrasjonsarealer inneholder kommunestyresal,bibliotek og foaje for byens kino/ kultursal.

Selve Rådhuset er integrert i deteksisterende bygningsmiljø og har tilsvarende dempet formspråk, menspublikumsfunksjonene er fremhevet i et mer dynamisk mellombygg. Som inspirasjonhar vi brukt havklippen Finnkirka som man har utsikt til fra bygget.

Sammenstillingen av kulturmiljøetog naturelementerne i bygningskroppen er med å forsterke byggets uttrykk og girprosjektet en egen identitet forankret i det lokale.

Kategorier

Arkitektur

Tidslinje

2014 - 2016

Hvor

Kjøllefjord, Norge

Størrelse

Ca 1500 m2

Oppdragsgiver

Lebesby Kommune

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:

Se lignende prosjekter