Moan Skole

Moan Skole

prosjektet omfatter skisse-/ forprosjekt for utvidelse av Moan skole til 1.-7- skole

Som utgangspunkt for prosjektet ligger en overordnet vurdering av skolestrukturen iNordreisa kommune. Den innledende programmering omfattet derfor en brukerprosess med kartlegging av hva som trengs for å utvide Moan skole til en1.-7-skole. Medvirkningsprosessene omfattet elever såvel som undervisnings- og driftspersonell og ble gjennomført ved hjelp av digitale hjelpemidler. Den etterfølgende skisseringen medførte litt endringer i forhold til romprogram mens de overordnede intensjoner og sammenhenger ble opprettholdt.

Den nye skolen har hovedadkomst samme sted som eksisterende skole og det sentrale fellesrommet leder videre til henholdsvis innskoling og mellomtrinn. I tillegg til flere klasserom får den nye skolen også spesialrom og gymsal. I den arkitektoniske bearbeiding av prosjektet er det søkt å bygge videre på eksisterende bygningsmasse samtidig som man skaperen kontrast mellom nytt og gammelt.

Kategorier

Arkitektur, Landskap

Tidslinje

2020

Hvor

Storslett, Alta

Størrelse

3 900 m2

Oppdragsgiver

Nordreisa kommune

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:
Verte/ Taktile studio

Se lignende prosjekter