Nordreisa gravlund - Raisin hautuumaa - Ráissa hávdeeanan

Nordreisa gravlund - Raisin hautuumaa - Ráissa hávdeeanan

I Nordreisa var det behov for å etablere en helt ny gravlund. Det er en kjensgjerning at det er vanskelig å finne egnede områder, spesielt dersom dette endrer bruken av friområder som er i aktiv bruk. En annen utfordring er å få en ny gravlund til å bli et kjært og fredfullt sted.

Nordreisa gravlund er en skogsgravlund med et parklignende uttrykk, som spiller på lag med Rovdas eksisterende, naturlige omgivelser. Ut fra et bærekraftig perspektiv er det også gunstig å ta vare på lokale ressurser, derfor har de eksiterende friluftstiene som krysser gravfeltene, blitt bevart. Gravlunden er rammet inn av furuskog, hvor gravfeltene ligger som lommer knyttet sammen av grusete gangveger. Vannposter er plassert med jevne mellomrom langs disse gangvegene. Den lokale identiteten kommer også til utrykk i det prosjekterte klokketårnet, som har kvenske elementer fra Nordreisa kirke. I tillegg har prosjektet tatt hensyn til nye behov i forbindelse med begravelser i Nordreisa. Et eget gravfelt vender mot Mekka, til bruk ved gravlegging av muslimske troende. Sentralt på gravlunden er det også et urnefelt og egen minnelund.

Kategorier

Landskap, gravlund, lokale ressurser

Tidslinje

2016 - 2022

Hvor

Storslett, Troms og Finnmark

Størrelse

42 dekar

Oppdragsgiver

Nordreisa Kommune

Samarbeidspartner

Rambøll Norge A
No items found.
Foto:
Árvu/Marie L. Somby

Se lignende prosjekter