Havspeil boliger

Havspeil boliger

Havspeil boligområde ligger ved fjorden, og samtidig lunt og skjermet for vind fra både nordvest og sør. Langs sjøfronten er det opparbeidet en kaipromenade med sittebenker og amfi som gir gode muligheter for rekreasjon ved sjøen.

Her ligger også en småbåthavn hvor allebeboerne kan ha båten liggende. Et gatetun med integrert lysdesign dannerovergangen mellom øvre og nedre nivå. Boligene på det øvre planet ligger samletrundt en sosial møteplass med terrassedekker og beplantning, og en gangveg somrammer inn et område med utendørs aktivitet og lek. Landskapet rundt boligeneer opparbeidet med grønne gressflater, og beplantet med prydbusker og trær somer tilpasset klimaet. Belysning integrert i terrengmurer og utemøblering bidrartil en lun stemning om vinteren.

Kategorier

Landskap

Tidslinje

2017 - 2019

Hvor

Alta, Norge

Størrelse

11 000 m2

Oppdragsgiver

11 000 m2

Samarbeidspartner

Stein Halvorsen arkitekter AS
No items found.
Foto:
Scandivisual og Árvu/Marie L. Somby

Se lignende prosjekter