Tollevika 7-8

Tollevika 7-8

Terrasseboligene er lokalisert i Alta i Tollevika derTollevikbergan 7-8 utgjør to blokker av en samling på fire boligene rundt et felles uteområde.

Intensjonen for utvikling av området har vært å opprettholdemest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon samt å sikre best mulig utsiktmot fjorden fra alle leilighetene. De nye leilighetsblokkene har en naturligvolummessig sammenheng med boligblokkene som allerede er bygd. De kanimidlertid også sees som mindre enheter i den samlede helheten og derfor harblokkene i området litt ulik fargeskala. Fasadene er tilpasset med de naturligefarger i området som tar utgangspunkt i fjellenes nyanser. Det er søkt å understrekedet horisontale i bygningen fremfor det vertikale. Uteoppholds- og lekeområdenesetter seg også inne det eksisterende bratte terrenget.

Kategorier

Arkitektur, Landskap

Tidslinje

2015 - 2020

Hvor

Alta, Norge

Størrelse

Ca 2700m2 (BTA)

Oppdragsgiver

Polarlys boligbyggelag

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:
Árvu/Marie L. Somby

Se lignende prosjekter