Kautokeino skole

Kautokeino skole, 2.premie

Kautokeino kommune inviterte høsten 2020 til en konkurranse om en ny 1.-10.skole for tettstedet. Vårt team ble prekvalifisert som ett av tre team etter en innledende runde.  Konkurransekonseptet ble utviklet i et samarbeid mellom AT Plan og arkitektur AS, GNIST arkitekter AS og VERTE landskap-arkitektur AS for entreprenør BMBA. Prosjektet fokuserer på skolens rolle og betydning i lokalsamfunnet. Bygda Kautokeino er kjennetegnet av flere viktige bygninger spredt i et åpent landskap, hvor Kautokeinoelva renner rolig gjennom tettstedet. Skolens sentrale beliggenhet har inspirert oss til å lage en åpen bygning som veves sammen med landskapet og bygda i flere himmelretninger. Prosjektets motto « VEV - Čuolddus » avspeiler ønsket om å veve skolen inn i en større sammenheng – med bygda og landskapet – med fortid og framtid – med elevene og samfunnet – med økonomi og bærekraft. VEV vil bidra til å styrke identiteten og stoltheten, til skolen og bygda. VEV er en inkluderende, åpen, fleksibel, lun, energisk og bestandig skole - en møteplass for alle.

Kategorier

Arkitektur, Landskap

Tidslinje

2020

Hvor

Kautokeino, Norge

Størrelse

8 400 m2

Oppdragsgiver

Kautokeino kommune

Samarbeidspartner

BMBA, AT Plan og arkitektur AS, GNIST arkitekter AS
No items found.
Foto:
Verte og PiXL Architectural Visualizations

Se lignende prosjekter