Kleiverud skole

Kleiverud skole

Terreng

Skolen tomt ligger på en landskapshylle med skogkleddeNordkollen mot vest, og vel etablerte boligområder mellom skolen og fjorden motøst.

 

Forbindelser

Langs østsiden av skolen går en gang- og sykkelveg.Adkomsten til den nye skolen og idrettshallen er knyttet opp til gang- ogsykkelvegen med parkering for sykler, og adkomst til undervisningsrom.

Uterom

Adkomst og parkering er lagt på nordsiden av den nyeskolebygningen. En gang- og sykkelveg går langs østsiden av skolen ogidrettshallen. Her er det god kapasitet på parkering av sykler, og direkteadkomst til flere av undervisningsrommene. På sørsiden av skolen er det satt avplass til et lek- og aktivitetsområde med spesielt fokus på de minste elevene.Det er mulig å tenke seg en sambruk med idrettshallen, hvor f.eks idrettshallendelvis kan åpnes opp mot utearealene. Det må også sikres god forbindelse til7-er banen som er lagt sør for idrettshallen. Langs vestsiden ligger enterrengvoll som kompliserer universell adkomst til flotte naturområder ved skolen.Dette kan løses ved en gangbro som gir muligheter for aktiviteter, og ogsåleder alle elevene til lekeområder ved kollen.

 

Kategorier

Landskap

Tidslinje

2020

Hvor

Holmestrand, Norge

Størrelse

5 000 m2

Oppdragsgiver

HENT AS

Samarbeidspartner

AT Plan & arkitektur
No items found.
Foto:

Se lignende prosjekter