Kleiverud skole

Kleiverud skole

Terreng

Skolen tomt ligger på en landskapshylle med skogkledde Nordkollen mot vest, og vel etablerte boligområder mellom skolen og fjorden mot øst.

 

Forbindelser

Langs østsiden av skolen går en gang- og sykkelveg. Adkomsten til den nye skolen og idrettshallen er knyttet opp til gang- og sykkelvegen med parkering for sykler, og adkomst til undervisningsrom.

Uterom

Adkomst og parkering er lagt på nordsiden av den nye skolebygningen. En gang- og sykkelveg går langs østsiden av skolen og idrettshallen. Her er det god kapasitet på parkering av sykler, og direkte adkomst til flere av undervisningsrommene. På sørsiden av skolen er det satt av plass til et lek- og aktivitetsområde med spesielt fokus på de minste elevene.Det er mulig å tenke seg en sambruk med idrettshallen, hvor f.eks idrettshallen delvis kan åpnes opp mot utearealene. Det må også sikres god forbindelse til 7-er banen som er lagt sør for idrettshallen. Langs vestsiden ligger en terrengvoll som kompliserer universell adkomst til flotte naturområder ved skolen. Dette kan løses ved en gangbro som gir muligheter for aktiviteter, og også leder alle elevene til lekeområder ved kollen.

 

Kategorier

Landskap

Tidslinje

2020

Hvor

Holmestrand, Norge

Størrelse

5 000 m2

Oppdragsgiver

HENT AS

Samarbeidspartner

AT Plan & arkitektur
No items found.
Foto:

Se lignende prosjekter