Liland skole 1.-10.trinn

Liland skole 1.-10.trinn

Hovedmotivasjonen har vært å skape inspirerende, trygge uteområder for lek og læring. Vi ønsket å ta utgangspunkt i naturgitte forhold og forsterke kvalitetene som allerede finnes; solforhold, naturlige klimaskjermer, utsikt mot fjorden, variert terrengform.

Et viktig prinsippvar å gjøre bruk av ressursene på tomta. Hovedintensjonen med utforming avkjørearealene har vært et kompakt og trafikksikkert område som i minst muliggrad skal krysses av myke trafikanter. Målet er at utearealene skal være såinspirerende og morsomme å leke i at barna kommer tidlig for å leke før skolenbegynner. Mellom skolen og ballspillområdet bearbeides landskapet slik at detfår tilbake litt av sin opprinnelige form ved at skråningen tas ned ogterrenget trekkes inn mot den nye skolen og høydeforskjellen understrekes vedet amfi med trinn og flater i flere nivåer.

Kategorier

Landskap

Tidslinje

2019

Hvor

Blomsterdalen, Norge

Størrelse

14 500 m2

Oppdragsgiver

Evenes kommune

Samarbeidspartner

Ola Roald Arkitektur, Lo:Le Landskap og Plan
No items found.
Foto:

Se lignende prosjekter