Lille Komsa boligområde

Lille Komsa boligområde, BKS1 - 1.premie

Lille Komsa er et attraktivt friluftsområde med flott utsikt over fjorden og Altadalen.

Høsten 2020 utlyste Alta kommune en konkurranse om utvikling og utbygging av et rekkehusfelt (BKS1) i Lille Komsa. Konkurransen hadde store ambisjoner om bærekraftige løsninger.  Inspirert av Komsa sin unike natur og omgivelser, søker vinnerprosjektet Mangfold og individer å tilrettelegge for boliger for et bredt spekter av mennesker, med direkte adkomst til eksisterende rekreasjonsområder. Prosjektet omfatter 21 fleksible boenheter som produseres i massivtre. Designen skaper bokvalitet, og gode forbindelser mellom ute og inne samt fleksible felles møteplasser er vektlagt.Terrenginngrep minimeres for å ivareta naturkvalitetene på stedet. Det er planlagt energismarte løsninger som vil gi gode økonomi for beboerne. VERTE begynner nå arbeidet med å utvikle boligområdet i samarbeid med GNIST Arkitekter AS.

Kategorier

Landskap

Tidslinje

2020-2023

Hvor

Alta, Norge

Størrelse

9 200 m2

Oppdragsgiver

Alta kommune

Samarbeidspartner

GNIST Arkitekter AS
No items found.
Foto:
Verte og Taktile Studio

Se lignende prosjekter