Lille Komsa boligområde

Lille Komsa boligområde, BBB3 - 2.premie

Høsten 2020 Høsten 2020 utlyste Alta kommune en konkurranse om utvikling og utbygging av et lavblokkfelt (BSS3) i Lille Komsa. Konkurransen hadde store ambisjoner om bærekraftige løsninger.

Lille Komsa er et attraktivt friluftsområde med flott utsikt over fjorden og opp Altadalen. Vi utviklet et fleksibelt boligprosjekt med gode felles møteplasser ute og inne som vil gi et inspirerende og bærekraftig bomiljø. Med felles takterrasser på hver av de treblokkene, og utendørs arealer tilpasset stedlig furuvegetasjon, søker boligene å tilby en livsstil godt integrert med Komsas unike naturområde. Prosjektet skaper bærekraftige løsninger med et minimalt terrenginngrep.

Kategorier

Landskap

Tidslinje

2020

Hvor

Alta, Norge

Størrelse

7 000 m2

Oppdragsgiver

Alta kommune

Samarbeidspartner

GNIST Arkitekter AS
No items found.
Foto:
Verte og Taktile Studio

Se lignende prosjekter