Villakssenter

Villakssenter

Reisa Villakssenter er plassert med tilknytning til Halti og elvemiljøet. Senteret vil gi de besøkende innsikt i villaksens liv, forvaltning og tradisjoner.

Villakssenterets plassering med nærheten til elva, synligheten fra veienog samlokaliseringen med Halti har vært vesentlig i utforming av dettekonseptet, som bygger videre på elementer fra dagens bygg blant annet ”elva”som løper gjennom fasaden. Senteret er formgitt som to dynamiske buer medutstillings- og kontorarealer, inspirert av laksens form og bevegelse i elva. Verte - arkitektur og landskap vantførsteplass i denne konkurransen.

Kategorier

Villakssenter

Tidslinje

2019

Hvor

Storslett, Norge

Størrelse

350 m2

Oppdragsgiver

Nordreisa kommune

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:

Se lignende prosjekter