Utvidelse av Elvebakken gravlund

Utvidelse av Elvebakken gravlund

Elvebakken gravlund i Alta har blitt utvidet med et nytt gravfelt for tradisjonelle kistegraver. Tomten ligger i et utfordrende og bratt terreng på Sandfallet, med utsikt over den gamle gravlunden og Altafjorden.

Gravfeltet har 280 gravplasser delt opp i tre terrasser. Terrengmassene har vært mest mulig balansert for å begrense CO2 avtrykk fra transport og deponering av masser. En terrengmur av Altaskifer balanserer høydeforskjellen på sørsida. Ytterligere tol ave terrengmurer tar opp nivåforskjellen mellom terrassene. Naturmark og furuskog innrammer gravfeltet i terrenget.

Bunndekket av lyngmark ble bevart i byggefasen, for å få raskere revegetering og en fin overgang til eksiterende skog. For å forankre det nye gravfeltet i omgivelsene, er det opparbeidet en gangveg fra klokketårnet og den gamle gravlunden. Inngjerding er en enklere versjon av den opprinnelige og deler av det gamle gjerdet har også blitt renovert og flyttet hit. Ved vannpostene står benkene vendt utover, sånn at pårørende og besøkende kan finne ro og nyte utsikten.

 

Kategorier

Landskap, gravlund

Tidslinje

2018 - 2021

Hvor

Alta, Troms og Finnmark

Størrelse

4 400 m2

Oppdragsgiver

Alta Kirkelige Fellesråd

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:

Se lignende prosjekter