Utvidelse av Elvebakken gravlund

Utvidelse av Elvebakken gravlund

Elvebakken gravlund i Alta harblitt utvidet med et nytt gravfelt for tradisjonelle kistegraver. Tomten liggeri et utfordrende og bratt terreng på Sandfallet, med en utsikt over den gamle gravlundenog Altafjorden.

Gravfeltet har 280 gravplasser deltopp i tre terrasser. Terrengmassene har vært mest mulig balansert for åbegrense CO2 avtrykk fra transport og deponering av masser. Enterrengmur av Altaskifer balanserer høydeforskjellen på sørsida. Ytterligere tolave terrengmurer tar opp nivåforskjellen mellom terrassene. Naturmark og furuskoginnrammer gravfeltet i terrenget.

Bunndekket av lyngmark ble bevarti byggefasen, for å få raskere revegetering og en fin overgang til eksiterende skog.For å forankre det nye gravfeltet i omgivelsene, er det opparbeidet en gangvegfra klokketårnet og den gamle gravlunden. Inngjerding er en enklere versjon avden opprinnelige og deler av det gamle gjerdet har også blitt renovert ogflyttet hit. Ved vannpostene står benkene vendt utover, sånnat pårørende og besøkende kan finne ro og nyte utsikten.

 

Kategorier

Landskap, gravlund

Tidslinje

2018 - 2021

Hvor

Alta, Troms og Finnmark

Størrelse

4 400 m2

Oppdragsgiver

Alta Kirkelige Fellesråd

Samarbeidspartner

No items found.
Foto:

Se lignende prosjekter